Sählyvuorot jatkuvat Toejoen koulun ulkokentällä 4.6. alkaen

6.10.2019 klo 18